Bērza māzersNOSAUKUMS:   Bērza māzers   /Karēlijas bērzs, Norway Burl, Karelian Burl, Alpine Burl/

 
BOTĀNISKAIS
NOSAUKUMS:Betula pendula var., Betula alba
 
IZCELSME:  Ziemeļeiropa
 
BLĪVUMS:kaltētai koksnei 750-770 kg/m3
 

ĪPAŠĪBAS: Krāsa gaiši dzeltena, ar izklaidus izvietotiem tumšiem ieslēgumiem un lāsumiem, kas nažfinierim piešķir unikālo izskatu. Nažfiniera standarta garums ir no 50-150cm, ļoti retos gadījumos sastopams arī 250cm garumā. Pateicoties haotiskajam šķiedras izkārtojumam koksnei nepiemīt tendence šķelties.

 

PIELIETOJUMS:lieto nažfinieriem, izmanto dārgu un ekskluzīvu mēbeļu izgatavošanā. Augstu tiek vērtēts, kā materiāls, kas piemērots mozaīku veidošanai.

 
APSTRĀDE: koksne ir viegli apstrādājama.